گروهها
 
 
خبرها
 
تاریخ: ‎۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ۱۸:۲۰
گروه: اخبار سکه واسکناس
نویسنده:


 
سبد خريد
 
سبد خرید
نام کالا تعداد کالا  
قيمت کل : 0 ريال
 
لیست قیمت سکه های دوران جمهوری اسلامی
 

                       سکه های یک ریالی      

قیمت بانکی(تومان)

وزن(گرم)

مشخصات سکه

ردیف

2500

2.5

50دیناری 1358

1

30000

2.5

50دیناری 1358باچرخش180درجه

2

1500

1.75

یک ریالی 1358

3

15000

1.75

یک ریالی 1358 با چرخش45درجه

4

5000

1.75

یک ریالی 1358 شبح روی سکه

5

1500

1.75

یک ریالی 1359

6

6000

1.75

یک ریالی 1359 شبح دوروی سکه

7

5000

1.75

یک ریالی1359 انعکاس روی سکه

8

10000

1.75

یک ریالی 1359 انعکاس دوروی سکه

9

100000

1.75

یک ریالی 1361 روی60

10

1500

1.75

یک ریالی 1361

11

15000

1.75

یک ریالی 1361 باچرخش45درجه

12

40000

1.75

یک ریالی 1361 باچرخش90درجه

13

7000

1.75

یک ریالی 1361 انعکاس دوروی سکه

14

5000

1.75

یک ریالی 1361 انعکاس روی سکه و90درجه چرخیده

15

5000

1.75

یک ریالی 1361 انعکاس روی سکه

16

1500

1.75

یک ریالی 1362

17

30000

1.75

یک ریالی 1362 باچرخش45درجه

18

7000

1.75

یک ریالی 1362 انعکاس روی سکه مکرر

19

5000

1.75

یک ریالی 1362 شبح روی سکه

20

4000

1.75

یک ریالی 1363

21

5000

1.75

یک ریالی 1363 انعکاس روی سکه

21

7000

1.75

یک ریالی 1363 انعکاس دو روی سکه

22

1500

1.75

یک ریالی 1364

23

5000

1.75

یک ریالی 1364 شبح روی سکه

24

20000

1.75

یک ریالی 1364 -1مبلغ نازک

25

2000

1.75

یک ریالی 1365 تاریخ فشرده

26

1500

1.75

یک ریالی 1365 تاریخ باز

27

2500

1.75

یک ریالی 1366 گل درشت

28

2500

1.75

یک ریالی 1366 گل ریز

29

8000

1.75

یک ریالی 1367

30

1500

2.5

یک ریالی قدس 1359

31

5000

2.5

یک ریالی قدس 1359 انعکاس دوروی سکه

32

80000

2.5

یک ریالی قدس 1359 چرخش 90درجه

33

80000

2.5

یک ریالی قدس 1359 چرخش 180 درجه

34

10000

2.5

یک ریالی قدس 1359-ک المبارک تبدیل به گ شده

35

50000

2.5

یک ریالی قدس1359-فولادی بدون روکش برنز در دوطرف

36

50000

2.5

یک ریالی قدس1359-با روکش نیکل

37

150000

2.5

یک ریالی قدس برنزی

38

180000

2.5

یک ریالی قدس برنزی انعکاس دوروی سکه

39

25000

1.4

یک ریالی دماوند1371

40

100000

1.4

یک ریالی دماوند1371 باچرخش 45درجه

41

100000

1.4

یک ریالی دماوند1371 باچرخش 90درجه

42

75000

1.4

یک ریالی دماوند1372

43

30000

1.4

یک ریالی دماوند1373

44

55000

1.4

یک ریالی دماوند1374

45

600000

1.4

یک ریالی دماوند1376

46

 

 

 

                       سکه های دوریالی       

قیمت بانکی(تومان)

وزن(گرم)

مشخصات سکه

ردیف

1500

3

دو ریالی 1358

1

10000

3

دو ریالی 1358 چرخش 45درجه

2

50000

3

دو ریالی 1358 چرخش 110درجه

3

100000

3

دو ریالی 1358 چرخش 180درجه

4

5000

3

دو ریالی 1358 شبح روی سکه

5

2000

3

دو ریالی 1359

6

80000

3

دو ریالی 1359 چرخش 180درجه

7

7000

3

دو ریالی 1359 شبح روی سکه

8

8000

3

دو ریالی 1359 شبح دوروی سکه

9

7000

3

دو ریالی 1359 انعکاس روی سکه

10

10000

3

دو ریالی 1359 انعکاس روی سکه ومکرر تاریخ وریال

11

2000

3

دو ریالی 1359 -9تاریخ صاف

12

8000

3

دو ریالی 1359 مکررپشت سکه

13

1500

3

دو ریالی 1360

14

7000

3

دو ریالی 1360 انعکاس روی سکه

15

10000

3

دو ریالی 1360 انعکاس روی سکه مکرر

16

10000

3

دو ریالی 1360 انعکاس دو روی سکه وچرخیده

17

7000

3

دو ریالی 1360 شبح روی سکه

18

8000

3

دو ریالی 1360 شبح دوروی سکه وچرخیده

19

1500

3

دو ریالی 1361

20

15000

3

دو ریالی 1361 انعکاس در رو وپشت سکه مکرر

21

5000

3

دو ریالی 1361 انعکاس روی سکه

22

7000

3

دو ریالی 1361 انعکاس دوروی سکه

23

1500

3

دو ریالی 1362

24

5000

3

دو ریالی 1362 انعکاس روی سکه

25

5000

3

دو ریالی 1362 انعکاس پشت سکه

26

5000

3

دو ریالی 1362 شبح روی سکه

27

8000

3

دو ریالی 1362 شبح دوروی سکه

28

10000

3

دو ریالی 1363 "لا" اسلامی کوتاه  

29

20000

3

دو ریالی 1363 "لا" اسلامی کوتاه انعکاس روی سکه

30

25000

3

دو ریالی 1363 "لا" اسلامی کوتاه چرخش 30درجه

31

100000

3

دو ریالی 1363 "لا" اسلامی بلند

32

2000

3

دو ریالی 1364 "لا" اسلامی کوتاه

33

10000

3

دو ریالی 1364 "لا" اسلامی کوتاه-چرخش 45درجه

34

25000

3

دو ریالی 1364 "لا" اسلامی کوتاه- چرخش 60 درجه

35

5000

3

دو ریالی 1364 "لا" اسلامی کوتاه- انعکاس روی سکه

36

10000

3

دو ریالی 1364 "لا" اسلامی کوتاه- انعکاس روی سکه مکرر

37

8000

3

دو ریالی 1364 "لا" اسلامی کوتاه- انعکاس دو روی سکه

38

5000

3

دو ریالی 1364 "لا" اسلامی کوتاه- شبح روی سکه

39

7000

3

دو ریالی 1364 "لا" اسلامی کوتاه- شبح دو روی سکه

40

20000

3

دو ریالی 1364 "لا" اسلامی کوتاه- "ال"ریال روی سکه موازی

41

2000

3

دو ریالی 1364 "لا" اسلامی بلند

42

7000

3

دو ریالی 1364 "لا" اسلامی بلند- شبح روی سکه

43

20000

3

دو ریالی 1364 "لا" اسلامی بلند-"ال"ریال روی سکه غیر موازی

44

10000

3

دو ریالی 1365 تاریخ فشرده-"لا"اسلامی کوتاه

45

2000

3

دو ریالی 1365 تاریخ فشرده-"لا" اسلامی بلند

46

2000

3

دو ریالی 1365 تاریخ باز-"لا" اسلامی کوتاه

47

5000

3

دو ریالی 1365 تاریخ باز-"لا" اسلامی کوتاه- شبح روی سکه

48

2500

3

دو ریالی 1365 تاریخ باز-"لا" اسلامی بلند

49

1500

3

دو ریالی 1366

50

5000

3

دو ریالی 1366 –66 تاریخ مکرر

51

5000

3

دو ریالی 1366 شبح روی سکه

52

7000

3

دو ریالی 1366 شبح دوروی سکه

53

1500

3

دو ریالی 1367

54

5000

3

دو ریالی 1367 شبح روی سکه

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ورود اعضا
 
 
آمار
 
5241613
کل بازديدها :
745632
بازديدهاي امسال :
141729
بازديدهاي اين ماه :
2652
بازديدهاي امروز :
41
کاربران آنلاين :
2097
اعضاي سايت :
1
اعضاي جديد :
 
کالاي روز
 
 
جستجو
 
 
مقايسه کالاها
 
مقایسه
نام کالا