نمایش دادن همه 7 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

1000 ریالی (کد290) صورت ومخرج 4/4

30,000 تومان

1000 ریالی تصویر امام خمینی (ره) امضاها :محمدخان ونوربخش

صورت ومخرج 4/4

فیلیگران :فهمیده

جفت بانکی

20000 ریالی (کد365آ) پشت بادگیر /نخ آرم

50,000 تومان

20000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ آرم بانک مرکزی

جفت بانکی

20000 ریالی (کد365آ) پشت بادگیر /نخ آرم 99/28

200,000 تومان

20000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ آرم بانک مرکزی

جفت بانکی

20000 ریالی دژپسند وکمیجانی /جایگزین 34/33

50,000 تومان
20000 ریالی جایگزین 34/33 امضاها :دژپسند و کمیجانی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
پشت اسکناس بادگیر/نخ IR
جفت بانکی

20000 ریالی دژپسند وکمیجانی /نخ IR

8,000 تومان

20000 ریالی امضاها :دژپسند و کمیجانی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ IR

جفت بانکی

50000 ریالی (کد331) صورت ومخرج 1/1

330,000 تومان

50000 ریالی

صورت ومخرج 1/1 امضاها :دانش جعفری وشیبانی فیلیگران :امام خمینی (ره)

فیلیگران 50000 بزرگ

جفت بانکی

50000 ریالی طرح جدید (کد368)

20,000 تومان

50000 ریالی طرح جدید امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

تصویر پشت حافظیه شیراز

جفت بانکی