خبرها

مدال یادبود سرز پهلوی

مدال زیبا سرز فرح به یادبود سازمان جهانی غذا و کشاورزی (فائو) با دو جنس طلا و نقره در سال ۱۳۵۱ شمسی ۱۹۷۲ میلادی در ایتالیا ضرب شد.روی این مدال تصویر نیم رخ راست فرح پهلوی با موهای آراسته و گردن آویز زیبا دیده می شود.دو طرف چهره فرح به انگلیسی و فارسی نوشته شده (FARAH PAHLAVI) ، ( فرح پهلوی) و در حاشیه این مدال نوشته شده (FAO ROME) ، (CERES) .

پشت مدال در مرکز نشان زیبایی از فائو دیده می شود فحاشیه بالای مدال نوشته شده (روستایی حماسه آفرین طبیعت است)

در حاشیه پایین مدال نوشته شده (WHO WORKs ThE SOIL NATURE,S LEGEND)