مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

10000 ریالی (کد350)

قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,000 تومان است.
10000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف
فیلیگران :امام خمینی (ره)
جفت بانکی

10000 ریالی (کد357) حافظیه

10,000 تومان

10000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس حافظیه شیراز

نخ 10000

جفت بانکی

100000 ریالی (کد353) نخ IR

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.

100000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف

فیلیگران :امام خمینی (ره)

نخ I.R.IRAN

جفت بانکی

100000 ریالی (کد353آ) بدون آرم

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

100000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

آرم بانک مرکزی به صورت غیر شفاف برروی نوار امنیتی(بدون آرم)

جفت بانکی

100000 ریالی (کد353ب) باآرم

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

100000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف

فیلیگران :امام خمینی (ره)

آرم بانک مرکزی به صورت شفاف برروی نوار امنیتی(باآرم)

جفت بانکی

20000 ریالی (کد354) پشت بادگیر (گوش داخل)

10,000 تومان

20000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

قسمتی ازگوش پوشیده (گوش داخل)

پشت اسکناس بادگیر

جفت بانکی

20000 ریالی (کد354آ) (گوش بیرون)

2,000,000 تومان

20000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر

گوش غیر پوشیده (گوش بیرون)

جفت بانکی

20000 ریالی (کد355) مسجدالاقصی

2,000,000 تومان

20000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس مسجدالاقصی

جفت بانکی

5000 ریالی (کد349) نخ 5000

10,000 تومان

5000 ریالی امضاها : طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

ظروف سفالی/نخ 5000

جفت بانکی

5000 ریالی (کد349آ) نخ آرم

10,000 تومان

5000 ریالی امضاها : طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

ظروف سفالی/نخ آرم بانک مرکزی

جفت بانکی

50000 ریالی (کد351) نخ IR

100,000 تومان

50000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

نخ I.R.IRAN

جفت بانکی

50000 ریالی (کد351آ) نخ 50000

80,000 تومان

50000 ریالی امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

نخ 50000

جفت بانکی