مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

10000 ریالی (کد359) حافظیه

8,000 تومان

10000 ریالی امضاها :کرباسیان وسیف

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس حافظیه شیراز

نخ 10000

جفت بانکی

100000 ریالی (کد361) نخ IR

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 55,000 تومان است.

100000 ریالی امضاها :کرباسیان وسیف

فیلیگران :امام خمینی (ره)

نخ I.R.IRAN

جفت بانکی

20000 ریالی (کد360) پشت بادگیر /نخ آرم

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,000 تومان است.

20000 ریالی امضاها :کرباسیان وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ آرم بانک مرکزی

جفت بانکی

20000 ریالی (کد360آ) پشت بادگیر /نخ IR

قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,000 تومان است.

20000 ریالی امضاها :کرباسیان وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ IR

جفت بانکی

5000 ریالی (کد358)

10,000 تومان

5000 ریالی امضاها : کرباسیان وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

ظروف سفالی/نخ آرم بانک مرکزی

جفت بانکی