مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

10000 ریالی (کد364) حافظیه

7,000 تومان

10000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس حافظیه شیراز

نوشته روی نخ CBI

جفت بانکی

100000 ریالی (کد367) شابلون متوسط

35,000 تومان

100000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

شابلون 100000 متوسط

جفت بانکی

100000 ریالی (کد367آ) شابلون بزرگ

40,000 تومان

100000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

شابلون 100000 بزرگ

جفت بانکی

100000 ریالی (کد367ب) شابلون کوچک

50,000 تومان

100000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

شابلون 100000 کوچک

جفت بانکی

100000 ریالی طرح جدید (کد371)

25,000 تومان

100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

20000 ریالی (کد365) پشت بادگیر /نخ IR

10,000 تومان

20000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ IR

جفت بانکی

20000 ریالی (کد365آ) پشت بادگیر /نخ آرم

50,000 تومان

20000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ آرم بانک مرکزی

جفت بانکی

20000 ریالی (کد365آ) پشت بادگیر /نخ آرم 99/28

100,000 تومان

20000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ آرم بانک مرکزی

جفت بانکی

20000 ریالی (کد369) طرح جدید

10,000 تومان
20000 ریالی  طرح جدید
امضاها :دژپسند وهمتی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
پشت اسکناس مقبره الشعرا تبریز
جفت بانکی

50000 ریالی (کد366) شابلون بزرگ

20,000 تومان

50000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

شابلون 50000 بزرگ

جفت بانکی

50000 ریالی (کد366آ) شابلون کوچک

30,000 تومان

50000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

شابلون 50000 کوچک

جفت بانکی

50000 ریالی طرح جدید (کد370)

30,000 تومان 20,000 تومان

50000 ریالی طرح جدید امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

تصویر پشت حافظیه شیراز

جفت بانکی