مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

10000 ریالی (کد364) حافظیه

8,000 تومان

10000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس حافظیه شیراز

نوشته روی نخ CBI

جفت بانکی

10000 ریالی (کد368) ابوعلی سینا

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
10000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی فیلیگران :امام خمینی (ره) پشت اسکناس آرامگاه ابوعلی سینا نوشته روی نخ CBI جفت بانکی

100000 ریالی (کد367) شابلون متوسط

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.

100000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

شابلون 100000 متوسط

جفت بانکی

100000 ریالی (کد367آ) شابلون بزرگ

50,000 تومان

100000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

شابلون 100000 بزرگ

جفت بانکی

100000 ریالی (کد367ب) شابلون کوچک

60,000 تومان

100000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

شابلون 100000 کوچک

جفت بانکی

100000 ریالی طرح جدید (کد371)

30,000 تومان

100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

20000 ریالی (کد365) پشت بادگیر /نخ IR

10,000 تومان

20000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ IR

جفت بانکی

20000 ریالی (کد365آ) پشت بادگیر /نخ آرم

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 100,000 تومان است.

20000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ آرم بانک مرکزی

جفت بانکی

20000 ریالی (کد365آ) پشت بادگیر /نخ آرم 99/28

100,000 تومان

20000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس بادگیر/نخ آرم بانک مرکزی

جفت بانکی

20000 ریالی (کد369) طرح جدید

25,000 تومان
20000 ریالی  طرح جدید
امضاها :دژپسند وهمتی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
پشت اسکناس مقبره الشعرا تبریز
جفت بانکی

50000 ریالی (کد366) شابلون بزرگ

25,000 تومان

50000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

شابلون 50000 بزرگ

جفت بانکی

50000 ریالی (کد366آ) شابلون کوچک

40,000 تومان

50000 ریالی امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

شابلون 50000 کوچک

جفت بانکی