مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

100000 ریالی (کد369) صورت ومخرج 1/1

40,000 تومان
100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک
صورت ومخرج 1/1 امضاها :دژپسند وهمتی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
جفت بانکی

100000 ریالی (کد369) صورت ومخرج 3/3

35,000 تومان

100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک

صورت ومخرج 3/3 امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

100000 ریالی (کد347) صورت ومخرج 1/1

130,000 تومان

100000 ریالی

صورت ومخرج 1/1 امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

آرم بانک مرکزی به صورت غیر شفاف برروی نوار امنیتی(بدون آرم)

جفت بانکی

100000 ریالی (کد353) صورت ومخرج 16/16

40,000 تومان

100000 ریالی

صورت ومخرج 16/16 امضاها :طیب نیا وسیف

فیلیگران :امام خمینی (ره)

نخ I.R.IRAN

جفت بانکی

100000 ریالی (کد367آ) صورت ومخرج 25/25

40,000 تومان

100000 ریالی

صورت ومخرج 25/25 امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

شابلون 100000 بزرگ

جفت بانکی

100000 ریالی (کد370) صورت ومخرج 4/4

30,000 تومان

100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک

صورت ومخرج 4/4 امضاها :دژپسند و کمیجانی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

100000 ریالی (کد370) صورت ومخرج 44/4

30,000 تومان

100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک

صورت ومخرج 44/4 امضاها :دژپسند و کمیجانی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

20000 ریالی (دژپسند وهمتی) طرح جدید 1/1

30,000 تومان
20000 ریالی  طرح جدید 1/1
امضاها :دژپسند وهمتی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
پشت اسکناس مقبره الشعرا تبریز
جفت بانکی