کالاهای کلکسیون جدید ایرانی

نمایش 1–12 از 27 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

100 ریالی (کد260) صورت ومخرج 3/3

25,000 تومان

100 ریالی امضاها :ایروانی وقاسمی فیلیگران :الله

صورت ومخرج3/3

جفت بانکی

1000 ریالی (کد276ب)شماره درشت/ امضاکوتاه 16/16

50,000 تومان

1000 ریالی امضاها :نوربخش وعادلی فیلیگران :فهمیده

صورت ومخرج 16/16

شماره درشت/امضا کوتاه

جفت بانکی

1000 ریالی (کد276ب)شماره درشت/ امضاکوتاه 17/17

50,000 تومان

1000 ریالی امضاها :نوربخش وعادلی فیلیگران :فهمیده

صورت ومخرج 17/17

شماره درشت/امضا کوتاه

جفت بانکی

1000 ریالی (کد286) جایگزین 75/99

75,000 تومان

1000 ریالی

جایگزین 75/99 امضاها :محمدخان ونوربخش فیلیگران :فهمیده

جفت بانکی

10000 ریالی (کد357) صورت ومخرج 1/1

20,000 تومان

10000 ریالی

صورت ومخرج 1/1 امضاها :طیب نیا وسیف

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس حافظیه شیراز

نخ 10000

جفت بانکی

100000 ریالی (کد347) بدون آرم/جایگزین 36/33

40,000 تومان

100000 ریالی

جایگزین 36/33 امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

آرم بانک مرکزی به صورت غیر شفاف برروی نوار امنیتی(بدون آرم)

جفت بانکی

100000 ریالی (کد347) بدون آرم/جایگزین 82/99

50,000 تومان

100000 ریالی

جایگزین 82/99 امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

آرم بانک مرکزی به صورت غیر شفاف برروی نوار امنیتی(بدون آرم)

جفت بانکی

100000 ریالی (کد347) صورت ومخرج 1/1

130,000 تومان

100000 ریالی

صورت ومخرج 1/1 امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

آرم بانک مرکزی به صورت غیر شفاف برروی نوار امنیتی(بدون آرم)

جفت بانکی

100000 ریالی طرح جدید (سایز کوچک) جایگزین 80/99

35,000 تومان

100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک

جایگزین 80/99 امضاها :دژپسند وهمتی

فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

2000 ریالی (کد305) نخ نستعلیق 21/21

35,000 تومان

2000 ریالی صورت ومخرج 21/21

امضاها :نمازی ونوربخش فیلیگران :فهمیده(بزرگ)

نوشته روی نخ نستعلیق

جفت بانکی

2000 ریالی (کد343) جایگزین 81/99

15,000 تومان

2000 ریالی

جایگزین 81/99 امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی

2000 ریالی (کد343) صورت ومخرج 5/5

15,000 تومان

2000 ریالی صورت ومخرج 5/5

امضاها :حسینی وبهمنی فیلیگران :امام خمینی (ره)

جفت بانکی