ووکامرس

محصولات ستاره 5

محصولاتی با بازخورد مثبت

500 ریالی (کد247آ) نخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی

2,000,000 تومان

500 ریالی امضاها :نمازی ونوربخش فیلیگران :الله

نوشته روی نخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تراول 100000 تومانی(کد2) مظاهری آخرین سری چاپ سری 104

450,000 تومان
تراول چک 1000000 ریالی قهوه ای
سری 104 مشترک با تراول آبی بهمنی
امضا: مظاهری
نخ نستعلیق
جفت بانکی

100000 ریالی (کد375) ( دوجفت شماره نیمه رند 788888)

220,000 تومان
100000 ریالی طرح جدید سایز کوچک
دو جفت شماره نیمه رند 
788888
امضاها :خاندوزی وصالح آبادی
فیلیگران :امام خمینی (ره)
 جفت بانکی

20000 ریالی (کد354) شماره 898989

130,000 تومان

20000 ریالی

امضاها :طیب نیا وسیف فیلیگران :امام خمینی (ره)

قسمتی ازگوش پوشیده (گوش داخل)

شماره سه قلو 454545

پشت اسکناس بادگیر

جفت بانکی

10000 ریالی (کد357) صورت ومخرج 99/1

25,000 تومان

10000 ریالی

صورت ومخرج 99/1 امضاها :طیب نیا وسیف

فیلیگران :امام خمینی (ره)

پشت اسکناس حافظیه شیراز

نخ 10000

جفت بانکی

2000 ریالی (کد305) نخ نستعلیق 21/21

200,000 تومان

2000 ریالی صورت ومخرج 21/21

امضاها :نمازی ونوربخش فیلیگران :فهمیده(بزرگ)

نوشته روی نخ نستعلیق

جفت بانکی

برای تعیین رتبه بندی محصول به صفحه محصول مورد نظر بروید و نظر خود را با حداکثر امتیاز 5 ستاره بگذارید.